Nyheter

Forskarkafé: Landskapet i Vestland i eit fugleperspektiv

Landskapet i Vestland i eit fugleperpektiv ved Stein Byrkjeland, Statsforvaltaren i Vestland. Dørene opnar kl 18:00 programstart 19:00. Det vert høve til å kjøpe forfriskingar. Inngang kr 100,-

Forskarkafé: Bobler & Bre

Torsdag 3. november få Folgefonnsenteret to gjestar frå Universitetet i Bergen som begge har forska på Folgefonna. Dei vil halde føredrag om framtida til Folgefonna i auditoriet. Stipendiat v/Universitetet i Bergen Rebekka Frøystad arbeidar med å modellera korleis Folgefonna vil utvikla seg i framtida og kva dette vil seie for vasskraft i området. Professor ved […]

Tilbod til grupper

  Last ned plakat: Folgefonnsenteret – tilbod til grupper

Rosendalsveko 2022

Kjøp billett Rosendalsveko 2022_program Måndag 8. august   08:30 – 09:00: Kaffe og registrering  09:00 – 09:15: Velkomst ved   Hilde Enstad (ordførar i Kvinnherad) Margareth Hagen (Rektor UiB) Nils Gunnar Kvamstø (direktør Havforskningsinstituttet)  09:15 – 09:30: Kor langt har me kome i berekraftig omstilling på Vestlandet?  Ved Kathrin Jakobsen (seksjonssjef Vestland fylkeskommune)  09:30 – 10:30: Klima, breen […]

Presentasjon av Kulturminneplanen for Kvinnherad kommune

Arrangementet er ope for alle, og gratis. Planen kan du lese her

Opningstider vinter 2022

17.01 – 31.03: måndag – fredag 10:00 – 15:00   elles etter avtale  

Rosendalsveko Livestream

Følg programmet til Rosendalsveko direkte her

Rosendalsveko 9. – 11. august 2021

Kva skal vi bruke den fornybare krafta til i framtida?   Kva konsekvensar har klima for kraftproduksjon og Folgefonna Nasjonalpark når isen smeltar og kraftprodusentane vil lage nye damanlegg?  Kva planar har dagens tungindustri i regionen for det grøne skiftet og dei nye grøne verdikjedene?  Korleis sikre berekraftig næringsutvikling og nå målet om Hardanger som reiselivsregionen med null utslepp?  Korleis sikre kunnskapen og arbeidskrafta som krevjast for det grøne skifte?  […]

Sommarjobb på Folgefonnsenteret

I kafeen på Folgefonnsenteret ser me etter deg som er positiv og serviceinnstilt kan jobbe frå midten av juni til midten av august toler at det kan bli litt hektisk rundt deg er over 18 år Erfaring frå kafé eller servering/matproduksjon er ein fordel. Send ein kortfatta søknad på epost, eller kom innom og lever […]

Folgefonnsenteret er diverre stengt til 19. april