Nyheter

MINISEMINAR 22. FEBRUAR – KUNNSKAP FOR GRØN OMSTILLING

I samband med besøket frå FN’s naturpanel arrangerer Folgefonnsenteret saman med Bjerknessenteret og Havforsingsinstituttet eit miniseminar om kva kunnskap vi treng for å få til ei grøn omstilling i samfunnet. Kva rolle spelar vitskapen i politikken? Korleis ser industrien på utfordringane? Kva skal til for å skapa eit klimanøytralt samfunn? Kva rolle spelar havet og […]

Foredrag: Hav er meir enn vatn – 1. februar

Havforskingsinstituttet med sine 1000 tilsette er eit tyngdepunkt for kunnskap om dei store prosessane som styrer livet i havet og i kystsona, og den betydninga det har for det øvrige livet på Jorda. Dei store havområda held på løyndomar og skattkister vi no er på veg for å oppdaga. I dette føredraget vil Øystein Skaala […]

Young climate scientists & communication with the locals

An important part of a climate scientist’s job is to communicate science to the public. However, communication can be a challenge. A group of young climate scientists from the Bjerknes Centre for Climate Research, Bergen, and University of Copenhagen will visit Rosendal during week 4 2018 to collaborate with local groups on climate communication projects. […]

Opningstider 2018

Senteret vil halda stengt frå 15. desember 2017 til 15. januar 2018. Opningstidene for 2018 ser slik ut: 15. januar – 28. februar mån-fre 10.30-14.30 1. mars – 24. mai mån-laur 10.30-14.30 * Ope Palmesøndag og 1. påskedag 25. mai – 2. sept kvar dag 10.00-18.00 3. september – 31. oktober mån-laur 10.30-14.30 1. november […]

PRESSEMELDING – TILSETJING AV DAGLEG LEIAR

Frå same tidspunkt går underteikna over i ei ordinær rolle som styreleiar, og vil ikkje lenger vera arbeidande styreleiar. – Eg gler meg til å starta opp i denne spennande jobben. Det er eit privilegium å få vera med på å utvikla Folgefonnsenteret som eit fyrtårn innan forskingsbasert kunnskapsformidling. Eg har vore heldig å ha […]

Ekstremvær og endringane vi ser i klimaet

I samband med at Folgefonnsenteret har inngått eit spanande samarbeid med TV 2 Skole og Storm Geo, er vi så heldige å få besøk av Eli Kari Gjengedal måndag 2. oktober. Ho avsluttar dagen på Folgefonnsenteret med eit foredrag kl. 18.00 med tittelen «Ekstremvær og endringane vi ser i klimaet». Ho vil også sjølvsagt seia […]

Ope møte Havforsuring – ei ny utfordring for Kvinnheradsfjorden?

Vestlandsforsking og NIVA inviterer til ope møte! Menneskeskapte utslepp gjer at det no er meir CO2 i atmosfæren enn på 800.000 år. Klimaendringane er eit resultat av desse utsleppa. Men livsvilkåra i havet er òg i ferd med å endre seg dramatisk grunna auka tilførsle av CO2. Forskingsprosjektet ”Adapting Coastal Zone Management to Ocean Acidification” […]

Foredrag med Kikki Kleiven «Havstrømmenes hemmeligheter»

Kikki Kleiven er ein av forskarane som har bidrege til utstillinga i Folgefonnsenteret. Ho er klimaforskar og klimaformidler frå Universitetet i Bergen. Hennar fulle namn er Helga (Kikki) Flesche Kleiven og ho har ein doktorgrad i maringeologi. Ho er førsteamanuensis i geologi og er også tilknytt Bjerknessenteret for klimaforsking, og har både utdanning og doktorgrad […]

Maritime dagar i Folgefonnsenteret

Restaureringa av Hardangerjakta Gjøa Onsdag 6. september kl. 18.00 kjem Morten Hesthammar frå Hardanger fartøyvernsenter til Skipsbyggjarmuseet/Folgefonnsenteret og vil fortelja om restaureringa av Hardangerjakta Gjøa. Skutedag i Skålafjæro – 140-års feiring for Galeasen Loyal Laurdag 16. september PROGRAM FOR DAGEN 11.00 Opning v/ Knut E Skåla, Gurine, og Stein Arve Olsen, Loyal , på kaien […]

PRESSEMELDING – BESØKSTAL FOLGEFONNSENTERET

Starten på august har også vore svært god og i denne månaden er det booka inn fleire store grupper. Mellom anna skal NCE Marine CleanTech ha ei stor mottaking på Folgefonnsenteret 24. august i samband med eit 2-dagars arrangement i Rosendal der Smart & Grøn vekst står på dagsorden. Både Universitetet i Bergen og Universitetet […]