Nyheter

NY DATO: Naturen på Folgefonnhalvøya – foredrag med Anders Lundberg

Opningstider i sommar

Gledeleg støtte til Folgefonnsenteret

Nyleg fekk leiinga i Folgefonnsenteret stadfesta at Miljødirektoratet gjev 1.726.000,- kroner i støtte til utstillinga i senteret. Midlane skal gå til utvikling av stasjonane i nasjonalparkdelen av utstillinga og til inndekning av underfinansieringa som denne delen har hatt. Det er besøkssenteret for Folgefonna nasjonalpark som er ansvarleg for denne delen av utstillinga. Les meir på […]

PÅSKEOPE KVAR DAG 10.30 – 14.30

Spennande utviklingsprosjekt rundt Folgefonna

Det er fleire spennande utviklingsprosjekt under planlegging på to av besøksmåla rundt Folgefonna nasjonalpark. Onsdag 21. mars inviterer vi til kombinert informasjonsmøte og sosialt treffpunkt for natur- og reiselivsinteresserte folk. Velkommen i Folgefonnsenteret kl. 19. Desse vert med: – Nina Kaltwasser frå Langfoss – Åsmund Bakke frå Folgefonni Breførarlag – Andreas Skogseth frå Fonna glacier […]

Foredrag i Odda: Opo og Folgefonna – Regnflaumar og bresmelting, 21. mars kl. 19

Regnflaumar og bresmelting har fylt Opo med vatn heilt sidan istida – kva veit vi om fortida og kva kan den lære oss om framtida? Foredrag ved professor Jostein Bakke og forskar Øyvind Paasche frå UIB/Bjerknessenteret. Og etterpå blir det kafè og quiz. Inngang 100,- / Medlem av Museumslaget: 50,- Arr. Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum […]

Foredrag med film: Sunnhordland Kraftlag – nye og gamle historiar

Folgefonnsenteret ynskjer å invitera deg til ei reise både i tid og tema om Folgefonna, vatnet og historia om kraftutbygginga – like frå starten og fram til i dag. Filmvising, forteljingar og planar framover, med Brynjar Stautland og Jan Petter Myhre. Vel møtt! Inngang, 100,- Dette gjer det også høve til å sjå utstillingane i […]

MINISEMINAR 22. FEBRUAR – KUNNSKAP FOR GRØN OMSTILLING

I samband med besøket frå FN’s naturpanel arrangerer Folgefonnsenteret saman med Bjerknessenteret og Havforsingsinstituttet eit miniseminar om kva kunnskap vi treng for å få til ei grøn omstilling i samfunnet. Kva rolle spelar vitskapen i politikken? Korleis ser industrien på utfordringane? Kva skal til for å skapa eit klimanøytralt samfunn? Kva rolle spelar havet og […]

Foredrag: Hav er meir enn vatn – 1. februar

Havforskingsinstituttet med sine 1000 tilsette er eit tyngdepunkt for kunnskap om dei store prosessane som styrer livet i havet og i kystsona, og den betydninga det har for det øvrige livet på Jorda. Dei store havområda held på løyndomar og skattkister vi no er på veg for å oppdaga. I dette føredraget vil Øystein Skaala […]

Young climate scientists & communication with the locals

An important part of a climate scientist’s job is to communicate science to the public. However, communication can be a challenge. A group of young climate scientists from the Bjerknes Centre for Climate Research, Bergen, and University of Copenhagen will visit Rosendal during week 4 2018 to collaborate with local groups on climate communication projects. […]