Nyheter

Folgefonnsenteret opnar 21. mai

Ny dagleg leiar ved Folgefonnsenteret

Det var totalt 10 søkjarar til stillinga, og det har vore gjennomført 2 rundar med intervju. Etter 1. intervjurunde var det 3 kandidater som kom vidare i prosessen. På eit tidspunkt ynskte styret invitere 2 kandidater til, i denne runden. Alle kandidatane som var inne til sluttintervju gjorde ein særs god figur, og var godt […]

Koronasituasjonen

Grunna den Covid-19 held Folgefonnsenteret stengt inntil vidare. Vi oppmodar alle til å halde seg orienterte og råd og tiltak via Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Kvinnherad Kommune sine kanalar. Takk til alle som bidrar til denne viktige nasjonale dugnaden! Ta vare på kvarandre!

Vi søkjer dagleg leiar!

Folgefonnsenteret er ein ideell, sjølveigande institusjon som er skipa av kommunane på Folgefonnhalvøya, (Jondal, Ullensvang, Odda, Etne, Kvinnherad) og Universitetet i Bergen. Senteret er fagleg forankra i Havforskingsinstituttet, Bjerknessenteret /UiB og Besøkssenter nasjonalpark Folgefonna. Føremålet med stiftinga er å driva formidling knytt til vernemotiva for Folgefonna nasjonalpark og forskingsbasert formidling knytt til klima og bre […]

Livesending frå livet under fjorden

Sesongopning i Steinparken i Rosendal 26. mai

Opningstider PÅSKE 2019

13. APRIL 12.30 – 16.30 14. APRIL 09.00 – 16.30 15. APRIL 10.30 – 16.30 16. APRIL 09.00 – 16.30 17. APRIL 10.30 – 16.30 18. APRIL 12.30 – 16.30 19. APRIL 12.30 – 16.30 20. APRIL 12.30 – 16.30 21. APRIL 12.30 – 16.30 22. APRIL 12.30 – 16.30

Opningstidene våre

Etter det har vi ope kvar dag! Sjå her

Juleope senter

Opningstider hausten 2018

Opningstider og reiseinformasjon