Hovedtemaet i utstillingane er VATN og vatnet sin syklus på jorda.

 

Tema i utstillinga er:

 • Vatnet sin syklus på Jorda – filmteater
 • Folgefonna
 • Atmosfæren lågtrykk og nedbør
 • Vatn
 • Historiar om vatn – jorda rundt
 • Energi
 • Hardangerfjorden
 • Bygdene rundt Folgefonna – folk og landskap
 • Folgefonna nasjonalpark
 • Naturmangfald – planter, dyr, fuglar og vassdraga på Folgefonnhalvøya
 • Friluftsliv på Folgefonna
 • Klima og klimaforskarar
 • Ekstremnedbør og naturfare
 • Frå djupet i Hardangerfjorden og havet
 • Havet og fjorden snakkar saman
 • Havet og klimaendringane
 • Skattejakt i havet
 • Havdyra ser i mørket
 • Sex i havet
 • Berekraftig matproduksjon

 

 

På dette tidshjulet kan ein læra om menneska rundt Folgefonnhalvøya sin bruk av naturressursane opp gjennom tidene, frå dei første menneska kom her for 9000 år sidan

Her kan du læra om livet i fjorden

Denne stasjonen fortel om framtidssamfunnet og framtidige energiformer