Aktivitetar

Geoseminar

Folgefonnsenteret

I Samarbeid med Geopark Sunnhordland invitera Folgefonnsenteret til årets GeoSeminar. Tema for dagens føredrag er “Frå skinnbåt og stokkebåt til hydrogen og ammoniakk”. På kaien vert det utstilt rekonstruksjonar av Halsnøybåten, ein skinnbåt og ein stokkebåt. Verven vaffel er open frå 12.30 – 14.00.
Program for dagen
12.30 – 14.00: Open kafè og familieaktivitetar på kaien
13.00 – 13.45: Film- og omvisning i Skaalurensamlinga
14.00 – 14.15: Velkommen v/Brynjar Stautland, dagleg leiar Geopark Sunnhordland
14.15-15.00: Føredrag med professor Eldar Heide “Frå stokkebåt til Hardangerjakt. Båtutvikling og terminologi gjennom 2000 år”
15.00-15.15: Avsluttande ord “Ammoniakk og hydrogen – framtidas marine framdriftssystem for moderne båtar” v/Anouk-Letizia Firle, Geopark Sunnhordland.
Bindande påmelding kan gjerast på SMS til Sara (936 32 292), eller ved å besøkja resepsjonen i Folgefonnsenteret. Skriv om du ynskjer å melda deg på føredraga og/eller omvisninga. Arrangementet er ope for alle!
Pris for føredrag 150, – og pris 125, – for omvisning i Skaalurensamlinga. Det er mogeleg å velja ein eller begge billettane.
https://folgefonnsenteret.no/wp-content/uploads/framside-geoseminar-2024-680x315.png

Forskarkafé - Skog og tregrenser i fortid og notid

Folgefonnsenteret

«Skog og tregrenser i fortid og notid – og korleis klima og bruk påverkar dei»

Professor ved Universitetet i Bergen, Anne Elisabeth Bjune kjem for å fortelja oss korleis klima og bruk påverkar tregrensa. Korleis har skogen og tregrensa endra seg frå tidlegare tider og fram til i dag.

18.00 – Kafeen opnar
19.00 – Programstart
19.45 – Spørsmål og diskusjon
20.00 – Program slutt
Billett 100,- kan kjøpast i resepsjonen i Folgefonnsenteret. Vi har sitjeplass til 50 deltakarar.
https://folgefonnsenteret.no/wp-content/uploads/forskarkafe-18-april-header-680x450.jpg

Forskarkafé - Havet og fjorden snakkar saman

Folgefonnsenteret

«Havet og fjorden snakkar saman – om klimaendringar og utskifting av vatn i fjordane»

Stipendiat ved Geofysisk institutt (UIB), Torunn Sandven Sagen kjem for å fortelja om korleis havet og fjorden heng saman. Kvifor er utskifting av vatn i fjordane viktig for økosystema, og korleis endrar fjorden seg i takt med klima og klimaendringar.

Program
18.00 – Kafeen opnar
19.00 – Programstart
19.45 – Spørsmål og diskusjon
20.00 – Program slutt
Billett 100,- kan kjøpast i resepsjonen i Folgefonnsenteret. Vi har sitjeplass til 50 deltakarar.
https://folgefonnsenteret.no/wp-content/uploads/forskarkafe-21-mars-header-680x450.jpg

Familiedag: "Vi forskar på stein"

Folgefonnsenteret

Måndag 26. februar kl 11:30 – 13:30. Gratis og ope for alle. Barn må vera i fylgje med ein vaksen.

 • Vi forskar på ulike bergartar og mineral 
 • Quiz om stein 
 • Bingo i utstillinga for ulike aldersgrupper – steinkul premie til alle som deltek. 
 • Lesekrok under trappa 
 • Teiknekrok 
 • Film «Drama i berg» klokka 12.00 og 13.00 
https://folgefonnsenteret.no/wp-content/uploads/vi-forskar-pa-stein-680x450.jpg

Familiedag: "Vi lagar fuglemat"

Folgefonnsenteret

Onsdag 28. februar kl. 11:30-13:30. Gratis og ope for alle. Barn må vere i fylgje med ein vaksen.

 • Vi brukar konglar til å lage fuglemat 
 • Quiz om fugl 
 • Bingo i utstillinga for ulike aldersgrupper 
 • Lesekrok under trappa 
 • Teiknekrok 
https://folgefonnsenteret.no/wp-content/uploads/vi-lagar-fuglemat-680x450.jpg

Forskarkafé: Kystbrisling i Hardangerfjorden

Folgefonnsenteret

Velkommen til årets siste forskarkafè i Folgefonnsenteret. Cecilie Kvamme frå Havforskningsinstituttet kjem for å fortelja om «Kystbrisling i Hardangerfjorden – Biologi, overvaking, forvaltning og fiske».
Føredraget er ope for alle og kostar 100,-. Billett kan kjøpast i døra.
Enkel servering i Vervel vaffel frå klokka 18.00. Programmet startar kl. 19.00. Velkommen!
https://folgefonnsenteret.no/wp-content/uploads/kystbrisling-i-hardangerfjorden-680x450.png

Haustferie i Folgefonnsenteret

Folgefonnsenteret

Tysdag 10. oktober og torsdag 12. oktober frå klokka 11.00 – 14.00 invitera vi til haustferieaktivitetar i Folgefonnsenteret. Gratis inngang i utstillinga for familiar med born. Begge dagane legg vi opp til fleire sjølvstyrte aktivitetar, noko som betyr at borna må vera i fylgje med ein vaksen. Verven vaffel er stengt, men det vil vera mogeleg å kjøpe ein kopp kaffi og steike seg ein vaffel.

 • Kjøp eit byggjesett og bygg din eigen strikkbåt. Pynt strikkbåten i teiknekroken. Det kostar 50,- pr. byggjesett. Aktiviteten føregår utandørs dersom veret tillèt det.
 • Vi sett fram ein tovestasjon med oppskrifter og inspirasjon.
 • Det blir sett opp ein natursti frå Folgefonnsenteret og vidare forbi båthamna. Hent og lever svarark hjå oss i resepsjonen. Spørsmåla egnar seg best for born eldre enn 10 år, men alle kan delta. Det blir trekt ut premiar for dei som deltek.
 • Som vanleg lager vi til ein teikne- og lesekrok. Denne gongen plassera vi lesekroken under trappa i utstillinga.
 • For dei minste har vi bingoark som skal brukast i utstillinga. Sjå på bileta og finn gjenstandane i ustillinga.
 • Gratis inngang for familiar med born.

Folgefonnsenteret har elles vanlege opningstider måndag – fredag i haustferien (10.00 – 15.00).

https://folgefonnsenteret.no/wp-content/uploads/haustferie-i-folgefonnsenteret-680x450.png

Forskarkafè: Ekstrem nedbør – den nye normalen?

Folgefonnsenteret

Velkommen til haustens fyrste forskarkafè i Folgefonnsenteret torsdag 21. september! Kjersti Konstali (stipendiat ved Universitetet i Bergen) kjem for å fortelja oss om si doktorgradsavhandling om «atmosfæriske elvar» og korleis desse påverkar oss.

Program for kvelden:
* Kafeen opnar klokka 18.00
* Føredraget startar klokka 19.00
* Program slutt 20.00

Billett kan du kjøpa i døra (100,-). Vi gjer merksam på at vi har plass til 55 personar i auditoriet vårt.

https://folgefonnsenteret.no/wp-content/uploads/header-ekstrem-nedbor-680x450.png

Soppkontroll og føredrag

Folgefonnsenteret

Velkommen til soppkontroll og føredrag i Folgefonnsenteret laurdag 16. september!

Start dagen med ein sopptur på eigenhand. Frå klokka 14.00 er Geir Flatabø, soppsakkyndig frå Norges sopp og nyttevekstforening, tilgjengeleg for gjennomgang av det du har funne. Soppkontrollen er gratis og open for alle. Klokka 16.00 kjem Geir Flatabø til å halde eit føredrag om norske matsoppar. Føredraget passar både for deg som er nybegynnar, og for deg som kjenner nokre av dei mest vanlege matsoppane.

Føredraget kostar 100,- pr. person. Påmelding til føredrag på SMS til Sara 936 32 292. Vi gjer merksam på at vi har plass til 55 personar.

Program for dagen:

* 14.00 – 16.00: Soppkontroll; ut å plukk sjølv!
* 16.00 – 17.00: Føredrag om norske matsoppar av Geir Flatabø

https://folgefonnsenteret.no/wp-content/uploads/header-soppkontroll-680x450.png

Geologisk vandretur i Bondhusdalen laurdag 15. april

Sundal

Velkommen til Geovandring med stipendiat Johannes Hardeng (Universitet i Bergen). Vi startar frå parkeringa i Bondhusdalen kl. 10.45 og ruslar roleg inn til Bondhusvatnet. Undervegs kan vi forventa å læra om ulike landformar danna på slutten av siste istid, og om korleis ulike skredprosessar endrar landskapet over tid. Ved Bondhusvatnet får vi høyre korleis vatnet blei demma opp og korleis sedimentprøvar kan fortelja oss om brevariasjonar på Folgefonna.

Turen varar om lag 3 – 4 timar så det kan vera lurt å ta med ei lita matpakke.

For påmelding send SMS til Sara på tlf. 936 32 292. Det kostar 100,- å delta og betaling skjer med kortterminal på parkeringa før avgang. Hugs at parkeringsavgift (100,-) kjem i tillegg. Køyr gjerne saman med nokon andre eller ta lokalbuss.

Bussavgang frå Rosendal kai kl. 09.55 – ankomst i Sundal kl. 10.35.
Retur med buss frå Sundal kl. 15.55 – ankomst Rosendal kl. 16.32.

https://folgefonnsenteret.no/wp-content/uploads/geologisk-vandring-header-680x450.png

Geoseminar og utstillingsopning fredag 21. april.

Folgefonnsenteret

Velkommen til utstillingsopning og geoseminar i Folgefonnsenteret!
For mange år sidan vart det kjøpt inn ei stor mineralsamling for «nasjonalparksenteret» i Rosendal. Noko av materiale er allereie utstilt i Folgefonnsenteret, medan resten no skal lyftast fram i lyset igjen. Mineralutstillinga blir ståande framme til midten av mai, før vi skal planleggja for ei permanent løysing. I samband med utstillingsopning blir det halde eit geologiseminar i samarbeid med Brynjar Stautland, dagleg leiar i Geopark Sunnhordland.

Program for kvelden:
• Opning av mineralutstilling
• «Geopark Sunnhordland og UNESCO-status» ved dagleg leiar i Geopark Sunnhordland, Brynjar Stautland.
• Føredrag om «Vårt istidslandskap» ved professor emeritus, John Inge Svendsen, Institutt for Geovitenskap (UIB).
• «Vokte sjøen – forsvare landet. Vetar og forsvarsordningar i Hardanger i viktingtida og tidleg middelalder» ved førsteamanuensis i arkeologi, Marie Kjærnet Ødegaard (UIS).
• Det blir lagt opp til pausar undervegs og mogelegheit for å handle i Verven vaffel.

OBS! Vi treng førehandspåmelding til arrangementet då det er begrensa med plassar. For å tinga plass kan du kjøpe billett i Kvinnherad turistinformasjon eller ved å melda deg på til Sara på SMS 936 32 292. Det kostar 150,- å delta.

https://folgefonnsenteret.no/wp-content/uploads/geoseminar-og-utstillingsopning-header-680x450.png

Vinterferie på Folgefonnsenteret: Husmorutstilling

Velkomen til opning av husmorutstilling i Folgefonnsenteret 27. februar!
Utstillinga vert ståande heile vinterferien, og er gratis og open for alle. Vanleg inngangsbillett for utstillinga på Folgefonnsenteret.
Vi stiller ut kjøkkenreiskapar, klede og andre gjenstander frå samlinga i Guddalshuset. Det vert servering i Verven Vaffel, musikk og aktivitetar for dei minste måndag 27. februar kl 13:00. Innlegg ved Sussi Bodin, Astrid Måkestad, Karin Thauland og Aslaug Eik.

Utstillinga vert ståande heile vinterferien, og er gratis og open for alle. Vanleg inngangsbillett for utstillinga på Folgefonnsenteret.

https://folgefonnsenteret.no/wp-content/uploads/bla-foto-samfunn-plakat-2-680x450.jpg

Vinterferie på Folgefonnsenteret: familiedag

Velkommen til familiedag i Folgefonnsenteret tysdag 28. februar. Dagens tema er «blekksprut, sjøstjerner og kråkebollar». Vi legg opp til fleire sjølvstyrte aktivitetar som passar for born i alle aldrar. Borna må vera i fylgje med ein vaksen. Opplegget er gratis for alle og det vil vera mogeleg å kjøpe kaffi og lappar i Verven vaffel.

Program for dagen
• Sjå filmen «Fjordens liv» kvar halvtime.
• Lær om blekksprut, sjøstjerner og kråkebollar.
• Les, teikn og fargelegg i teiknekroken vår.
• Lag ein tova blekksprut.
• Matteoppgåver, sudoku og bingo med tema «dyr i havet».

https://folgefonnsenteret.no/wp-content/uploads/familiedag-i-folgefonnsenteret-e1694863677620-680x450.png

Vinterferie på Folgefonnsenteret: Folgefonnsenteret X Kraftlaben

Laurdag 4. mars får vi besøk av Signe frå KraftLaben i Odda.
Signe har med seg fleire kule forsøk om vatn vi skal få bryne oss på. Forsøka er i stor grad sjølvstyrte, noko som betyr at borna må ha fylgje med ein vaksen. Inngang i utstillinga er gratis og det vil vera mogeleg å kjøpe kaffi og noko søtt å bita i.

Program
• Sjå filmen «Fjordens liv» kvar halvtime
• Gjennomfør ulike forsøk med Signe frå KraftLaben
• Løys rebus om «vatnet sitt kretsløp» i utstillinga vår
• Enkel fiskedam for dei minste
• Teikne- og lesekrok

https://folgefonnsenteret.no/wp-content/uploads/folgefonnsenteret-x-kraftlaben-680x450.png