Kva er Folgefonnsenteret?

Er eit nytt spennande senter i Rosendal ved Hardangerfjorden, der du kan læra om vatnet si reise på Jorda, klimaendringar, naturmangfald og berekraftig bruk av naturressursar.

I den interaktive utstillinga kan du sjå og lære mykje spennande om livet i Hardangerfjorden, om Folgefonna nasjonalpark og om klimaendringane.

Besøkssenter for Folgefonna nasjonalpark

I senteret vil du også finne informasjon om Folgefonna nasjonalpark som ein del av utstillinga. Her vil du også få informasjon om aktivitetar og turar i nasjonalparken, innfallsportar og besøksmål rundt Folgefonnhalvøya.

I senteret kan du også sjå 4 filmar:

  • «Av vatn er det skapt» – ei reise i det vestnorske landskapet
  • Drama i Berg – geologi
  • Fjordens Liv – om Hardangerfjorden
  • Der Kronhjorten brøler

Skipsbyggjarmuseet Skaalurensamlinga

Folgefonnsenteret har felles billett med Skipsbyggjarmuseet Skaalurensamlinga, slik at du også kan oppleve historia om trebåtbygginga i området som var på topp frå 1850 – 1950 under besøket. Du kan også få med deg informasjon om dagens maritime næringar i området ved inngangen til museet.

 

Organisering

Folgefonnsenteret er ein ideell, sjølveigande institusjon som er skipa av kommunane på Folgefonnhalvøya, (Jondal, Ullensvang, Odda, Etne, Kvinnherad) og Universitetet i Bergen.

Føremålet med stiftinga er å driva Folgefonnsenteret som eit senter for forskingsbasert kunnskapsformidling kring tema knytt til Folgefonna, landskapet og fjordsystema kring Folgefonnhalvøya.

Senteret er fagleg forankra i Havforskingsinstituttet, Bjerknessenteret /UiB og Besøkssenter nasjonalpark Folgefonna.

Styret for Stiftinga Folgefonnsenteret

Peder Sjo Slettebø, Kvinnherad – styreleiar
Jon Larsgard, Jondal – nestleiar
Anne Gravdal, Odda
Kåre Grønsnes, Ullensvang
Siri Klokkerstuen, Etne
Roald Aga Haug – Besøkssenter nasjonalpark Folgefonna
Tore Furevik, Bjerknessenteret, Universitetet i Bergen
Sissel Rogne, Havforskningsinstituttet

Økonomiske støttespelarar

Besøkssenter Folgefonna nasjonalpark
Bjerknessenteret for klimaforsking
DNB Sparebankstiftelsen
Eide Fjordbruk
Fylkesmannen i Hordaland
Havforskningsinstituttet
Hellesøy Verft as
Hordaland Fylkeskommune
Kvinnherad kommune
Miljødirektoratet
Noregs Forskingsråd
NorSafe as
Sunnhordland Kraftlag
Skålafjæro as

Rosendal

Universitetet i Bergen