Nyheter

Opningstider 2018

Senteret vil halda stengt frå 15. desember 2017 til 15. januar 2018.
Vi har no lagt ut opningstidene for Folgefonnsenteret for 2018.
Les meir her.

PRESSEMELDING – TILSETJING AV DAGLEG LEIAR

Som tidlegare meddelt innstilte styret i Stiftinga Folgefonnsenteret i sommar Ivar Baste som ny dagleg leiar. Det er no klart at han tiltrer måndag 2. oktober. I første omgang i ei 50 % stilling for 3 år, men planen er at stillinga skal utvidast til heiltidsstilling så snart økonomien tillèt det

Interaktiv utstilling

I den interaktive utstillinga kan du sjå og lære mykje spennande om livet i Hardangerfjorden, om Folgefonna nasjonalpark og om klimaendringane. Gjennom utstillingane håpar vi mange vil få større interesse dei store samanhengane på Jorda, men også få kunnskap gjennom dei små historiane vi fortel.

Reise og besøk

Velkommen til oss!
I den hyggjelege bygda Rosendal, under høge fjell ved Hardangerfjorden, kan du få med deg god kunnskap om naturen før du gjer deg ut på vandringar i landskapet på Folgefonnhalvøya. Her kan du læra meir om vær og klima, livet i fjorden og Folgefonna nasjonalpark.

Filmar

I auditoriet kan du sjå 4 flotte naturfilmar - ta turen innom når du besøkjer Folgefonnsenteret.
Her kan du sjå filmar med tema vatn, geologi, hjort og livet i fjorden.

Besøkssenter nasjonalpark Folgefonna

Besøkssenter nasjonalpark Folgefonna er ein del av Folgefonnsenteret. Vi håpar at eit besøk i Folgefonnsentert vil inspirera deg til å oppleve naturen på Folgefonnhalvøya og komme innom innfallsportar og besøksmål i kommunane rundt nasjonalparken. Velkommen inn i naturen!
www.folgefonna.info

Om Folgefonnsenteret

Her finn du informasjon om senteret og stiftinga som driv senteret for forskingsbasert kunnskapsformidling kring tema knytt til Folgefonna, landskapet og fjordsystema kring Folgefonnhalvøya