Aktivitetar på Folgefonnsenteret

Bobler og bre

Folgefonnsenteret

Folgefonna, forsking og framtidsutsikter. Korleis ser eigentleg framtida til Folgefonna ut?

Torsdag 3. november får Folgefonnsenteretto gjestar frå Universitetet i Bergen som begge har forska på Folgefonna. Stipendiat v/Universitetet i Bergen Rebekka Frøystad arbeidar med å modellera korleis Folgefonna vil utvikla seg i framtida og kva dette vil seie for vasskraft i området.

Professor ved Department of Earth Science ved UiB Jostein Bakke kjem etterpå. Han har god kjennskap til Folgefonna gjennom si eiga forsking og publikasjonar. Det vil vera mogleg å kjøpa forfriskingar i Verven Vaffel. Dørene opnar kl 18:00, billett kr 100,-

Karikaturens historie

29. oktober kjem Erle Marie Sørheim for å halde foredrag om karikaturenes historie.

Den eldste karikaturteikninga i verda er rundt 15 000 år gammal. I dag er karikaturen ein trua kunstart – i internasjonal presse ser vi tendens til at satiriske teikningar vert kutta ut. Frykta for kraftige reaksjonar har blitt stor. I boka går Erle Marie Sørheim gjennom historia, frå holemaleria og heilt fram til vår eiga tid, i jakta på karikaturteikninga sin essens. Dette er historia om verdas første satireteikning, om kvifor demokratane har eit esel som symbol – og om korleis det å setja Muhammed-karikaturane på trykk kan vera eit spørsmål om liv og død.

Få med deg arrangementet:
Laurdag 29. oktober kl 12.00, Folgefonnsenteret i Rosendal

Arrangementet er gratis og ope for alle.

Velkomen!

Arrangør: Human-Etisk Forbund Kvinnherad

Interaktiv utstilling

I den interaktive utstillinga kan du sjå og lære mykje spennande om livet i Hardangerfjorden, om Folgefonna nasjonalpark og om klimaendringane. Gjennom utstillingane håpar vi mange vil få større interesse dei store samanhengane på Jorda, men også få kunnskap gjennom dei små historiane vi fortel.

Opningstider og reiseinformasjon

Velkommen til oss!
I den hyggjelege bygda Rosendal, under høge fjell ved Hardangerfjorden, kan du få med deg god kunnskap om naturen før du gjer deg ut på vandringar i landskapet på Folgefonnhalvøya. Her kan du læra meir om vær og klima, livet i fjorden og Folgefonna nasjonalpark.

Verven Vaffel

Kom innom oss for ein grov lunsjvaffel med salat og pålegg, eller ein herleg vaffel med rømme og syltetøy. Her får du og ulike kaffidrikkar, økologisk is, øl og vin.
Ope 11:00 - 17:30 fra 20. juni - 14. august, elles etter avtale.

Filmar

I auditoriet kan du sjå 4 flotte naturfilmar - ta turen innom når du besøkjer Folgefonnsenteret.
Her kan du sjå filmar med tema vatn, geologi, hjort og livet i fjorden.

Besøkssenter Folgefonna nasjonalpark

Besøkssenter nasjonalpark Folgefonna er ein del av Folgefonnsenteret. Vi håpar at eit besøk i Folgefonnsentert vil inspirera deg til å oppleve naturen på Folgefonnhalvøya og komme innom innfallsportar og besøksmål i kommunane rundt nasjonalparken. Velkommen inn i naturen!
www.folgefonna.info

Om Folgefonnsenteret

Folgefonnsenteret fortel historia om breen, fjorden, vatnet og korleis klimaet endrar seg. Her finn du informasjon om Folgefonna nasjonalpark og kunnskap om naturen rundt Folgefonnhalvøya

Skipsbyggjarmuseet Skaalurensamlinga

Kvinnherad har lange tradisjonar for båtbyggjing. Mange kjende skuter vart bygde her, mellom anna Roald Amundsen si «Gjøa». Skaalurensamlinga er eit museum som syner den verksemda som Skaaluren Skipsbyggeri dreiv i perioden 1855 – 1955.

Maritim utstilling

Du kan sjå ein presentasjon av nokre bedrifter i dagens maritime næring i inngangen til skipsbyggjarmuseet.
NorSafe og Hellesøy Verft er to representantar for dei maritime næringane som held til i vår region.