Velkommen til Folgefonnsenteret

2. mai 2017 opnar Folgefonnsenteret i Rosendal. Statsminister Erna Solberg vil stå for den offisielle opninga av senteret.

Opningstider 2017

2. mai – 31. mai: kvar dag 10-15
1. juni – 31. juli: kvar dag 10-18
1. august – 15. september: kvar dag 10-15
16. september – 30. november: mån – fre. 10.30 – 14.30

Prisar 2017

Vaksne 100,-
Born 60,-
Born opp til fylte 5 år: Gratis
Familie (2 vaksne, born u/16 år) 250,-
Studentar 60,-

Skuleklassar

- Grunnskule 30,-
- Vidaregåande skule 45,-
Grupper (10 pers. og meir) 85,-

Kontakt oss

Telefon: +47 53 48 42 80
Epost: post@folgefonnsenteret.no
Besøksadresse: Skålafjæro 17, Rosendal
Postadresse: Stiftinga Folgefonnsenteret, Postboks 119, 5486 Rosendal

Stilling ledig som dagleg leiar

Ei inspirerande og spennande ny interaktiv utstilling og filmar skal fortelje deg historiar frå livet i fjorden, gje ny kunnskap om klimaet vårt og kva vise Folgefonna nasjonalpark byr på. Senteret har fokus på vatnet sin syklus på Jorda.

I resepsjonen for senteret finn du turistinformasjonen, som vil hjelpe deg med informasjon om tilbod og aktivitetar i den flotte regionen rundt Folgefonna.

Folgefonnsenteret er ein ideell, sjølveigande institusjon som er skipa av kommunane på Folgefonnhalvøya, (Jondal, Ullensvang, Odda, Etne Kvinnherad) og Universitetet i Bergen.

Føremålet med stiftinga er å driva Folgefonnsenteret som eit senter for forskingsbasert kunnskapsformidling kring tema knytt til Folgefonna, landskapet og fjordsystema kring Folgefonnhalvøya.

Senteret er fagleg forankra i Havforskingsinstituttet, Bjerknessenteret /UiB og Besøkssenter nasjonalpark Folgefonna.

Velkommen til Folgefonnsenteret!

Stilling ledig

Folgefonnsenteret opnar 2. mai 2017 i Rosendal. Folgefonnsenteret er ein ideell, sjølveigande institusjon som er skipa av kommunane på Folgefonnhalvøya, (Jondal, Ullensvang, Odda, Etne, Kvinnherad) og Universitetet i Bergen. Føremålet med stiftinga er å driva Folgefonnsenteret som eit senter for forskingsbasert kunnskapsformidling kring tema knytt til Folgefonna, landskapet og fjordsystema kring Folgefonnhalvøya. Senteret er fagleg forankra i Havforskingsinstituttet, Bjerknessenteret /UiB og Besøkssenter nasjonalpark Folgefonna.

Dagleg leiar

Vi søkjer etter ein handlekraftig leiar til å vera med å byggja opp senteret, omsetja måla til senteret til praktisk handling og ivareta den daglege drifta.

Arbeidsoppgåver:
 • ansvarleg for den daglege drifta av senteret
 • byggja aktivitet rundt senteret, t.d møter, konferansar og formidling
 • halda god kontakt med stiftarane og fagmiljøa som er kobla opp mot senteret
 • marknadsføring
 • vertskapsrolle og gjennomføra omvisningar
 • økonomi/rekneskapsoppfølging
 • førebu saker til styret
Kvalifikasjonar/personlege eigenskapar:
 • ønskjeleg med høgare utdanning, men relevant erfaring og personlege eigenskapar kan kompensere for dette
 • ha eit brennande engasjement og sterk motivasjon
 • vera ein «iverksetjar» med god økonomisk forståing
 • god relasjonsbyggjar, diplomatisk og sterk på samarbeid
 • det er ein fordel med fagleg bakgrunn frå eit eller fleire av senteret sine tema
 • gode munnlege og skriftlege kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk
 • tenkja internasjonalt
Vi tilbyr:
 • ei sjølvstendig, spennande og utfordrande stilling
 • lønn etter avtale

Stillinga er i utgangspunktet ei engasjementstilling i tre år, med mogelegheit for fast tilsetjing. Ved tilsetjing vil personlege eigenskapar vega tungt.

Informasjon: Sigrid Brattabø Handegard, nestleiar i styret, mob. 971 56 165

Kort søknad med CV vert å senda til post@folgefonnsenteret.no innan 20. mars.