Nyheter

Ope møte Havforsuring – ei ny utfordring for Kvinnheradsfjorden?

Folgefonnsenteret, Rosendal 19. september kl. 18:00-19:30
Fri inngang – enkel servering

Foredrag med Kikki Kleiven «Havstrømmenes hemmeligheter»

Kvinnherad senioruniversitet inviterer til spennande foredrag i Rosendal samfunnshus, 14. september kl. 11.00
Tema: «Havstrømmenes hemmeligheter – På jakt etter Eirik den Raudes badevannstemperatur»

Interaktiv utstilling

I den interaktive utstillinga kan du sjå og lære mykje spennande om livet i Hardangerfjorden, om Folgefonna nasjonalpark og om klimaendringane. Gjennom utstillingane håpar vi mange vil få større interesse dei store samanhengane på Jorda, men også få kunnskap gjennom dei små historiane vi fortel.

Reise og besøk

Velkommen til oss!
I den hyggjelege bygda Rosendal, under høge fjell ved Hardangerfjorden, kan du få med deg god kunnskap om naturen før du gjer deg ut på vandringar i landskapet på Folgefonnhalvøya. Her kan du læra meir om vær og klima, livet i fjorden og Folgefonna nasjonalpark.

Besøkssenter nasjonalpark Folgefonna

Besøkssenter nasjonalpark Folgefonna er ein del av Folgefonnsenteret. Vi håpar at eit besøk i Folgefonnsentert vil inspirera deg til å oppleve naturen på Folgefonnhalvøya og komme innom innfallsportar og besøksmål i kommunane rundt nasjonalparken. Velkommen inn i naturen!
www.folgefonna.info

Om Folgefonnsenteret

Her finn du informasjon om senteret og stiftinga som driv senteret for forskingsbasert kunnskapsformidling kring tema knytt til Folgefonna, landskapet og fjordsystema kring Folgefonnhalvøya