Nyheter

PRESSEMELDING – TILSETJING AV DAGLEG LEIAR

Som tidlegare meddelt innstilte styret i Stiftinga Folgefonnsenteret i sommar Ivar Baste som ny dagleg leiar. Det er no klart at han tiltrer måndag 2. oktober. I første omgang i ei 50 % stilling for 3 år, men planen er at stillinga skal utvidast til heiltidsstilling så snart økonomien tillèt det

Ekstremvær og endringane vi ser i klimaet

Foredrag på Folgefonnsenteret v/Eli Kari Gjengedal

Vi har i det siste opplevd ekstremvær fleire stader i verda, også i Norge (Utvik). Desse hendingane er ei påminning om endringane som skjer i klimaet, og som mange stader har hatt og vil få alvorlege følgjer. Været dei neste hundre åra vil bli mildare, våtare og villare, i følgje værmelder og TV 2 sin værsjef Eli Kari Gjengedal.

Interaktiv utstilling

I den interaktive utstillinga kan du sjå og lære mykje spennande om livet i Hardangerfjorden, om Folgefonna nasjonalpark og om klimaendringane. Gjennom utstillingane håpar vi mange vil få større interesse dei store samanhengane på Jorda, men også få kunnskap gjennom dei små historiane vi fortel.

Reise og besøk

Velkommen til oss!
I den hyggjelege bygda Rosendal, under høge fjell ved Hardangerfjorden, kan du få med deg god kunnskap om naturen før du gjer deg ut på vandringar i landskapet på Folgefonnhalvøya. Her kan du læra meir om vær og klima, livet i fjorden og Folgefonna nasjonalpark.

Filmar

I auditoriet kan du sjå 4 flotte naturfilmar - ta turen innom når du besøkjer Folgefonnsenteret.
Her kan du sjå filmar med tema vatn, geologi, hjort og livet i fjorden.

Besøkssenter nasjonalpark Folgefonna

Besøkssenter nasjonalpark Folgefonna er ein del av Folgefonnsenteret. Vi håpar at eit besøk i Folgefonnsentert vil inspirera deg til å oppleve naturen på Folgefonnhalvøya og komme innom innfallsportar og besøksmål i kommunane rundt nasjonalparken. Velkommen inn i naturen!
www.folgefonna.info

Om Folgefonnsenteret

Her finn du informasjon om senteret og stiftinga som driv senteret for forskingsbasert kunnskapsformidling kring tema knytt til Folgefonna, landskapet og fjordsystema kring Folgefonnhalvøya