Nyheter

MINISEMINAR 22. FEBRUAR – KUNNSKAP FOR GRØN OMSTILLING

Kunnskap for grøn omstilling
Folgefonnsenteret er vertskap for eit møte av verdsleiande ekspertar får FN sitt naturpanel med formannen Professor Sir Bob Watson i spissen. 

Foredrag: Hav er meir enn vatn – 1. februar

Vatnet er alltid på reise, i ein evig syklus mellom hav, atmosfære, brear, innsjøar og grunnvatn. Sola er motoren i syklusen, og når temperaturen endrar seg, endrar syklusen seg, klimaet endrar seg og livsvilkåra for livet i havet og på landjorda endrar seg.

Interaktiv utstilling

I den interaktive utstillinga kan du sjå og lære mykje spennande om livet i Hardangerfjorden, om Folgefonna nasjonalpark og om klimaendringane. Gjennom utstillingane håpar vi mange vil få større interesse dei store samanhengane på Jorda, men også få kunnskap gjennom dei små historiane vi fortel.

Reise og besøk

Velkommen til oss!
I den hyggjelege bygda Rosendal, under høge fjell ved Hardangerfjorden, kan du få med deg god kunnskap om naturen før du gjer deg ut på vandringar i landskapet på Folgefonnhalvøya. Her kan du læra meir om vær og klima, livet i fjorden og Folgefonna nasjonalpark.

Filmar

I auditoriet kan du sjå 4 flotte naturfilmar - ta turen innom når du besøkjer Folgefonnsenteret.
Her kan du sjå filmar med tema vatn, geologi, hjort og livet i fjorden.

Besøkssenter nasjonalpark Folgefonna

Besøkssenter nasjonalpark Folgefonna er ein del av Folgefonnsenteret. Vi håpar at eit besøk i Folgefonnsentert vil inspirera deg til å oppleve naturen på Folgefonnhalvøya og komme innom innfallsportar og besøksmål i kommunane rundt nasjonalparken. Velkommen inn i naturen!
www.folgefonna.info

Om Folgefonnsenteret

Her finn du informasjon om senteret og stiftinga som driv senteret for forskingsbasert kunnskapsformidling kring tema knytt til Folgefonna, landskapet og fjordsystema kring Folgefonnhalvøya

Arrangement

Her kan du sjå oversikt over arrangement som går føre seg i Folgefonnsenteret.