Rosendalsveko 2022

7. - 9. august møtes vi igjen på kaien i Rosendal for å diskutere utfordringane og mogelegheitene vi står ovanfor

Kjøp billett

Søndag 7. august: Ungdomsarrangement «Rosendalshelgo»

Måndag 8. august

08:30 – 09:00:               Kaffi og registrering

09:00 – 09:30:             Velkomst ved

                                               Hilde Enstad (ordførar i Kvinnherad)

                                               Margaret Hagen (rektor UiB)

                                               Nils Gunnar Kvamstø (direktør Havforskningsinstituttet)

09:15 – 09:30:             Kor langt har me kome i berekraftig omstilling på Vestlandet?

09:45 – 10:15:             Klima, breen og fjorden, del I

 • Hovudbodskapet frå IPCC Sixth Assessment Report – konsekvenser for Noreg? Ved Eystein Jansen (Academia Europaea)
 • Korleis vert dette fulgt opp på regjeringsnivå? Ved Espen Barth Eide, Statsråd Klima- og miljødept.

 

10:00 – 11:30:              Kraftdebatten med m.a. Rune Indrøy (Eviny), Sigrid Eskeland Shütz (Bergen offshore Wind Centre/UiB)

 • Korleis skaffe meir elektrisk kraft?
 • Korleis nytte den på best måte?

 

11:30 – 12:30:             Lunsj på kaien

 

12:30 – 13:30:              Bioressursar og havbruk, moderator Geir Lasse Taranger (Havforskningsinstituttet)

 • Lavtrofisk havbruk og nye fôrressursar
 • Lukka merder i fjordane, løysingar for lus og slamoppsamling
 • Sirkularitet i havbruk Gro Bjerga (Norce)
 • Paneldebatt

 

13:50 – 14:50:              Klima, breen og fjorden del II, moderator Kerim Hestnes Nisancioglu (Bjerknessenteret og UiB)

 • Nye forskingsresultat og regionale perspektiv

 

15:00 – 16:00:             Presentasjon av Rosendalshelgo – «A sense of urgency”

 • Panelsamtale med ungdommen leda av Frøy Gudbrandsen (Bergens Tidende)

 

20:00 – 22:00               Middag i Ridderstuen på Baroniet i Rosendal

Tysdag 9. august

08:30 – 09:00:             Kaffi

09:00 – 10:00:              Nye energiformer, moderator Kristin Guldbrandsen Frøysa (Energidirektør UiB)

 • Blå og grøn hydrogen/ammoniakk
 • Brenselcelleløysingar Bernt Skeie (Alma)
 • FME HyValue (Norce m.fl.)
 • Paneldebatt

 

10:30 – 11:30:             Blågrøn transport, moderator Håvard Tvedte (Maritime Cleantech)

 • Teknologiske løysingar for hydrogen og ammoniakk for skipstrafikk, framtidas drivstoff og verdikjedesatsing ved Jane Jünger (Wärtsila)
 • Løysingar for lokal og regional (sjø)transport
 • Nullutslepp hurtigbåtar

 

11:30 – 12:30:             Lunsj

 

12:30 – 13:30:              Klima, arealbruk og berekraftig reiseliv, moderator Andreas Skogseth (Visit Hardanger)

 • Korleis unngå å byggja ned meir natur – arealnøytrale løysingar og naturretaurering?
 • Matproduksjon i fjorden – problem eller løysing? Kan ein utvikle estetiske løysingar som gir sameksistens med turisme, lokalbefolkning og miljø?
 • Paneldebatt

 

14:00 – 15:45:              Vestlandet som føregangsregion, moderator Helene Frihammer (NHO)

 • Mogelegheiter innan ny energi, havbruk, sirkulærøkonomi, berekraftig transport og turisme på Vestlandet
 • Paneldebatt

 

15:45 – 16:00:             Oppsummering og vegen vidare

Med atterhald om endringar, oppdatert program, praktisk info og billettar: www.folgefonnsenteret.no

Programkomiteen: Kerim Hestnes Nisancioglu (UiB/Bjerknes), Jostein Bakke (UiB/Bjerknes), Charlotte G. Krafft (Energiomstilling Vest), Geir Lasse Taranger (HI), Una Kolle (Folgefonnsenteret) og Ingvard Havnen (Folgefonnsenteret)

Kjøp billett