Rosendalsveko 2022

8. - 9. august møtes vi igjen på kaien i Rosendal for å diskutere utfordringane og mogelegheitene vi står ovanfor

Kjøp billett

Rosendalsveko 2022_program

Måndag 8. august 

 08:30 – 09:00: Kaffe og registrering 

09:00 – 09:15: Velkomst ved  

Hilde Enstad (ordførar i Kvinnherad)
Margareth Hagen (Rektor UiB)
Nils Gunnar Kvamstø (direktør Havforskningsinstituttet) 

09:15 – 09:30: Kor langt har me kome i berekraftig omstilling på Vestlandet?  Ved Kathrin Jakobsen (seksjonssjef Vestland fylkeskommune) 

09:30 – 10:30: Klima, breen og fjorden, del I, moderert av Frøy Gudbrandsen (Bergens Tidende)

 • Hovudbodskapet frå IPCC Sixth Assessment Report – konsekvenser for Noreg? Ved Eystein Jansen (Academia Europaea)
 • Korleis vert dette fulgt opp på regjeringsnivå?  Ved Espen Barth Eide, Statsråd Klima- og miljødept. 

10:30 – 11:00 Kaffe 

11:00 – 12:30: Kraftdebatten leda av Lars-Henrik Paarup Michelsen (Klimastiftelsen)  

 • Korleis skaffe meir elektrisk kraft? 
 • Korleis nytte den på best måte? 

Deltakarar: Hermann Skromme (BKK nett), Sigrid Eskeland Schütz (Bergen offshore Wind Centre/UiB), Jorulf Kyrkjeeide (Tizir), John Martin Mjånes (SKL)
Politisk debatt: Eigil Knutsen (Ap), Lars Haltbrekken (SV), Natalia Golis (MDG), Liv Kari Eskeland (H) 

12:30 – 13:30: Lunsj på kaien 

13:30 – 14:30: Bioressursar og havbruk, moderator Geir Lasse Taranger, (Havforskningsinstituttet) 

 • Lavtrofisk havbruk og nye fôrressursar ved Erik-Jan Lock (HI) 
 • Lukka merder i fjordane, løysingar for lus og slamoppsamling ved Cato Lyngøy (Ovum AS) 
 • Sirkularitet i havbruk Gro Bjerga (Norce) 
 • Paneldebatt 

14:30 – 15:30: Klima, breen og fjorden del II, moderator Kerim Hestnes Nisancioglu (Bjerknessenteret og UiB)  

 • Kva betyr klimaendringane for vassutskifting ved Mari Myksvoll (HI) 
 • Nedskalering av klimamodellar og effekter på klima og havnivå? Ved Kristin Richter (Climate future) 
 • Folgefonna i framtida ved Rebekka Frøystad (UiB)
 • Paneldebatt 

15:30 – 15:45: Framtidshavet

16:30 – 19:00: Tur på fjorden med Galeasen Gurine (NB. påmelding)

20:00 – 22:00: Middag i Ridderstuen på Baroniet i Rosendal 

 

Tysdag 9. august 

08:00 – 08:30: Kaffe 

08:30 – 09:40: Nye energiformer, moderator Kristin Guldbrandsen Frøysa (Energidirektør UiB) 

 • Blå og grøn hydrogen/ammonniakk ved Thor Henrik Hagen  (Hydrogen solutions) 
 • Brenselcelleløysingar Bernt Skeie (Alma)
 • FME HyValue Jonas Solbakken (Norce)
 • Paneldebatt 

09:40 – 10:50: Blågrøn transport, moderator Håvard Tvedte (Maritime Cleantech) 

 • Teknologiske løysingar for hydrogen og ammoniakk for skipstrafikk, framtidas drivstoff og verdikjedesatsing ved Jane Jünger (Wärtsila) 
 • Medstraum – verdas første utsleppsfrie snøggbåt ved Mikal Dahle (Kolumbus) 
  Blågrøn samferdsle og mobilitet, og offentlege anbud ved Jannicke Bergesen Clarke (Vestland fylkeskommune) 
 • Paneldebatt 

10:50 – 11:20: Kaffipause med noko å bite i 

11:20 – 12:20: Klima, arealbruk og berekraftig reiseliv, moderator Andreas Skogseth (Visit Hardanger) 

 • Matproduksjon i fjorden – problem eller løysing? Kan ein utvikle estetiske løysingar som gir sameksistens med turisme, lokalbefolkning og miljø? ved Sondre Eide (Eide Fjordbruk)
 • Siderturisme vis masseturisme ved Arita Akre (Edel sider)
 • Panelsamtale med William Helland Hansen (Naturvernforbundet), Sondre Eide (Eide fjordbruk), Arita Aakre (Edel sider)

12:20 – 13:20: Vestlandet som føregangsregion, moderator Endre Tvinnereim (UiB)

 • Mogelegheiter innan ny energi, havbruk, sirkulærøkonomi, berekraftig transport og turisme på Vestlandet ved Maria Helsengreen (EY)
 • Paneldebatt med Natalia Golis (MDG), Hans Inge Myrvold (Sp), Helene Frihammer (NHO), Linda Monsen Merkesdal (Ap) og Maria Helsengreen (EY) 

13:20 – 13:30: Oppsummering og vegen vidare ved Hans Inge Myrvold 

13:30 – 14:00: Lunsj 

14:25: Avreise snøggbåt Bergen 

Kjøp billett 

Med atterhald om endringar, oppdatert program, praktisk info og billettar: www.folgefonnsenteret.no 

Programkomiteen: Kerim Hestnes Nisancioglu (UiB/Bjerknes), Jostein Bakke (UiB/Bjerknes),  Charlotte G. Krafft (Energiomstilling Vest), Geir Lasse Taranger (HI), Una Kolle (Folgefonnsenteret)  og Ingvard Havnen (Folgefonnsenteret)   

 

Med god hjelp frå: