Nyheter

Fiskekonkurranse

Programmet til Rosendalsveko er klart

Kjøp billett Måndag 7. august 08:30 – 08:45 Kaffi og registrering 08:45 – 09:15 Velkomst ved Hilde Enstad ordfører i Kvinnherad, Hans Inge Myrvold, (styreleiar Stiftinga Folgefonnsenteret) Nils Gunnar Kvamstø (direktør Havforskingsinstituttet) Margareth Hagen (rektor UiB) 09:15– 10:30 Klima og natur – korleis ha to tankar i hovudet på same tid? – Innleiing ved Espen Barth […]

Forskarkafé torsdag 11. mai

11. mai på Folgefonnsenteret. Dørene åpner kl 18:00, programstart 19:00 Pris 100,-

Geologisk vandretur i Bondhusdalen

Vi startar frå parkeringa i Bondhusdalen kl. 10.45 og ruslar roleg inn til Bondhusvatnet. Undervegs kan vi forventa å læra om ulike landformar danna på slutten av siste istid, og om korleis ulike skredprosessar endrar landskapet over tid. Ved Bondhusvatnet får vi høyre korleis vatnet blei demma opp og korleis sedimentprøvar kan fortelja oss om […]

Geologiseminar og utstillingsopning

For mange år sidan vart det kjøpt inn ei stor mineralsamling for «nasjonalparksenteret» i Rosendal. Noko av materiale er allereie utstilt i Folgefonnsenteret, medan resten no skal lyftast fram i lyset igjen. Mineralutstillinga blir ståande framme til midten av mai, før vi skal planleggja for ei permanent løysing. I samband med utstillingsopning blir det halde […]

Vinterferie på Folgefonnsenteret: Familiedag

Program for dagen • Sjå filmen «Fjordens liv» kvar halvtime. • Lær om blekksprut, sjøstjerner og kråkebollar. • Les, teikn og fargelegg i teiknekroken vår. • Lag ein tova blekksprut. • Matteoppgåver, sudoku og bingo med tema «dyr i havet».

Vinterferie på Folgefonnsenteret: Folgefonnsenteret X Kraftlaben

Program • Sjå filmen «Fjordens liv» kvar halvtime • Gjennomfør ulike forsøk med Signe frå KraftLaben • Løys rebus om «vatnet sitt kretsløp» i utstillinga vår • Enkel fiskedam for dei minste • Teikne- og lesekrok

Vinterferie på Folgefonnsenteret: Husmorutstilling

Vi stiller ut kjøkkenreiskapar, klede og andre gjenstander frå samlinga i Guddalshuset. Det vert servering i Verven Vaffel, musikk og aktivitetar for dei minste måndag 27. februar kl 13:00.  Innlegg ved Sussi Bodin, Astrid Måkestad, Karin Thauland og Aslaug Eik. Utstillinga vert ståande heile vinterferien, og er gratis og open for alle. Vanleg inngangsbillett for utstillinga […]

Forskarkafé: Landskapet i Vestland i eit fugleperspektiv

Landskapet i Vestland i eit fugleperpektiv ved Stein Byrkjeland, Statsforvaltaren i Vestland. Dørene opnar kl 18:00 programstart 19:00. Det vert høve til å kjøpe forfriskingar. Inngang kr 100,-

Forskarkafé: Bobler & Bre

Torsdag 3. november få Folgefonnsenteret to gjestar frå Universitetet i Bergen som begge har forska på Folgefonna. Dei vil halde føredrag om framtida til Folgefonna i auditoriet. Stipendiat v/Universitetet i Bergen Rebekka Frøystad arbeidar med å modellera korleis Folgefonna vil utvikla seg i framtida og kva dette vil seie for vasskraft i området. Professor ved […]