Måndag 7. august 2023

08:00 – 08:45 Kaffi og registrering

08:45 – 09:15 Velkomst ved
Hilde Enstad ordfører i Kvinnherad,
Ingvard Havnen, (styremedlem Stiftinga Folgefonnsenteret)
Nils Gunnar Kvamstø (direktør Havforskingsinstituttet)
Margareth Hagen (rektor UiB)

09:15– 10:30 Klima og natur – korleis ha to tankar i hovudet på same tid?
– Innleiing ved Espen Barth Eide, (Statsråd Klima- og miljødepartementet)
– Nytt fra naturpanelet v/Vigdis Vandvik (UiB)
Panelsamtale:
Espen Barth Eide (KLD),
Vigdis Vandvik (UiB),
Helge Drange (UiB)
Moderator: Mathias Fischer (Initiativ Vest)

10:30 – 11:00 Kaffipause

11:00 – 12:30 Kraft og natur
Innleiing ved Kjetil Lund (NVE)
Fagsamtale:
Siri Espedal Kindem (Equinor)
Knut Førland (HYDS)
Ragnhild Janbu Fresvik (Eviny)
John Martin Mjånes (SKL)
Tom Skauge (Naturvernforbundet)
Panelsamtale:
Espen Bart Eide (AP), Lars Haltbrekken (SV), Sveinung Rotevatn (V) og Liv Kari Eskeland (H).
Moderator: Lars-Henrik Paarup Michelsen (Klimastiftelsen)

12:30 – 13:30 Lunsj på kaien

13:30 – 15:00 Grøn omstilling – Vestlandet som foregangsregion
Gjennom verdiane kompetent, open og modig skal VLFK arbeide for visjonen om eit nyskapande og berekraftig Vestland. Prosjektet Grøn region Vestland tek sikte på å jobbe fram ei felles forståing for korleis ein skal jobbe for å sikre grøn næringsutvikling i Vestland. Vestland fylke gir oss status!Grøn region Vestland vil presentere siste nytt frå arbeidet med Grøn region Vestland, og fortelje kvifor Vestlandsporteføljen må oppdateres i haust v/Anne-Kathrine Torvund, Heidi Synnøve Gaustad og Tor Martin Misund. Presentasjonar frå Hardanger hydrogen HUB med Ingvald Torblå og Sirkulære Høyanger med Ingrid Heggø.

Panelsamtale med varafylkesordførar Natalia Golis, Stian Davies frå Arbeidarpartiet og Norvald Distad frå Høgre.

15:30- 16:00 Kaffipause

16:00 – 17:00 Frå klimaangst til klimahandling – bærekraft inn i undervisningen
Panelsamtale med dei unge, moderert av Frøy Gudbrandsen
Deltakarar: Marie Jacobsen  (Omimorgen), Sara Tokheim (Ungt Entrepenørskap), William Ingvaldsen (UiB/Opplett) og Tuva Brady Normanseth (UiB)

17:00 – 19:00 Uteaktivitet:
– tur til Salmon Eye
– geologivandring i Rosendal
– omvising Steinparken

20:00 – 22:00 Middag i Ridderstuen på Baroniet i Rosendal

Kjøp billett: https://folgefonnsenteret.ticketco.events/no/nb/e/rosendalsveko_2023

Last ned program: Rosendalsveko program_23

Tysdag 8. august 2023

08:00 – 08:30 Kaffi

08:30 – 09:40 Klima og breen med forskarar frå UiB og Bjerknessenteret: Rebekka Frøystad, Jarle Børve Sleire og Etienne Dunn-Sigouin (Climate Futures NORCE)
– Kva kan fortida fortelja om klimasystemet?
– Kva skjer med Folgefonna i dag?
– Korleis vert framtida på Vestlandet?

09:40 – 10:50 Berekraftig reiseliv
Over 90% av besøkende oppgir naturverdiene som framste reason to go. Men korleis forvaltes denne kritiske innsatsfaktoren for reiselivet?
– Kva konsekvensar har tap av natur for kommunar og næringsliv? Aksel Mjøs (NHH)
– Bærekraftig reiseliv. Helene Ødven (DNT)
– Turisme i tidsnød. Arild Molstad
Panelsamtale med mellom anna Helene Ødven (DNT), Arild Molstad og Aksel Mjøs (NHH)
Moderator: Visit Hardangerfjord v/ Andreas Skogseth

10:50 – 11:20 Kaffipause

11:20 – 12:20 Korleis står det til med fjordane våre?
– Korleis står det til med økosystemet i fjordane våre? Øyvind Fiksen (UiB)
– Kva kan Etneelva læra oss om laksen i havet og effekter av havbruk? Kevin Glover (HI)
– Innovative løsninger for havbruk – sett frå næringa sitt perspektiv? Erlend Eide (Eide fjordbruk)
– Korleis kan modellar hjelpa oss med å finne løysningar for havbruk? Anne Sandvik (HI)
Panelsamtale
Moderator: Mari Myksvoll, HI

12:20 – 13:20 Småbruket: Ei økonomisk, sosial og miljømessig berekraftig løysning?
Den største ressursknappheita på Vestlandet er matjord.  Burde vi ikkje då utnytte den ressursen så godt som mogleg?
Det er det nokon som prøver å gjøre: småbrukarane.

– Er småbruket ei undervurdert brikke i Vestlandets klimaomstilling? Bli med på paneldiskusjon om jordbruk på Vestlandet!

Katinka Kilian og Grzegorz Kramar (Undeland Gard)
Anton Langeland (bonde og generalsekretær i Bonde- og småbrukarlaget)
Anna Milford (forskar i Divisjon for matproduksjon og samfunn, NIBIO)
Natalia Golis (fylkesvaraordfører Vestland, MDG)
Moderator: Silje Kristiansen, førsteamanuensis Senter for klima og energiomstilling (CET) UiB

13:20 – 13:30 Oppsummering og vegen vidare

13:30 – 14:00 Lunsj

14:25 Avreise snøggbåt Bergen

Med atterhald om endringar, oppdatert program, praktisk info og billettar: www.folgefonnsenteret.no

Programkomiteen: Kerim Hestnes Nisancioglu (UiB/Bjerknes),
Jostein Bakke (UiB/Bjerknes), Charlotte G. Krafft (Energiomstilling Vest), Geir Lasse Taranger (HI), Una Kolle (Folgefonnsenteret)
og Ingvard Havnen (Folgefonnsenteret)