Måndag 5. august:

8:45 – 09:15: Velkomst

ved Vegard Bjørnevik (ordførar i Kvinnherad) Thea Vaage (styreleiar Folgefonnsenteret), Nils Gunnar Kvamstø (direktør Havforskingsinstituttet) og Margareth Hagen (rektor UiB)

09:15 – 10:30: Klima og natur i ei turbulent verd

 • Rekordvarme og ektremvêr – korleis går det eigentleg med klimamåla? Tore Furevik, administrerande direktør Nansensenteret

Panelsamtale med ungdommen; korleis opplevast klimakampen i ei turbulent verd? Med Tore Furevik -Nansensenteret, Marie Jacobsen -Om i morgen, Tuva Brady Normanseth-studentparlamentet, Oscar Dos Santos Helleberg Kvalsvik – student /studentpolitiker, Matilla Berger -Legenes klimaaksjon. Moderert av Frøy Gudbrandsen (VG)

10:30 – 11:00: Kaffipause

11:00 – 12:30: Klima og ekstremvêr

 • Spor frå Voss: Kva kan 11 meter med sediment frå Vangsvatnet fortelje oss om flaumar og klima?, Pål Ringkøb Nielsen, Førsteamanuensis, Institutt for Geologi, Universitetet i Bergen
 • Kva er det våtaste været? Kjersti Konstali, postDoc ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen
 • Kva er siste nytt frå forskinga på Folgefonna? Jarle Børve Sleire; PhD student ved Institutt for Geovitenskap ved Universitet i Bergen


12:30 – 13:30: Lunsj

13:30 – 15:00: Klimarisiko og naturbaserte løysingar

 • På lag med naturen. Siri Haugum, Lyngheisenteret
 • Klimarisiko. Brigt Samdal direktør for Skred- og vassdragsavdelinga NVE

Panlesamtale med Linda Merkesdal (AP), Terje Halleland (Frp), Une Bastholm (MDG), Hans Inge Myrvold (Sp), Marthe Hammer (SV). Moderert av Natalia Golis, Terravera.

15:00 – 15:30: Kaffipause

15:30 – 16:30: Ektremvêr og beredskap

 • Refleksjonar om klimarisiko. Carlo Aall, professor ved Vestlandsforskning

Panelsamtale med ordførere: Mette Heidi Ekrem -Etne Kommune, Vegard Bjørnevik -Kvinnherad Kommune, Stian Jean Opedal Davis -Fylkesvaraordfører, VLFK

17:00 – 19:00: Parallelle ekskursjonar (påmelding)

20:00 – 22:00: Middag i Ridderstuen på Baroniet i Rosendal

 

Påmelding og  billett – påmeldingsfrist 26. juli

 

 

Tysdag 6. august

08:00 – 08:30: Kaffi

08:30 – 09:30: Korleis står det til med fjordane våre?

 • Innleiing om klimaendringar, miljøtilstand og påverknad i fjordar. Mari Myksvoll, forskningssjef ved Havforskingsinstituttet/Bjerknessenteret
 • Overvakingsprogram for Hardangerfjorden. Kjell Kvingedal, miljødirektør Statsforvalteren
 • Er sjømaten trygg i fjordane? Sylvia Frantzen, Havforskingsintituttet
 • Er lukka havbruksanlegg med oppsamling av slam ei løysing? Sondre Eide, Eide havbruk.

Panelsamtale med innleiarane moderert av Geir Lasse Taranger, avdelingsdirektør Havforskningsintituttet

09:30 – 09:50: Kaffipause

09:50 – 10:50: Vestlandet som foregangsregion

 • Innlegg av Bård Sandal, VFK og Aslak Sverdrup, Innovasjon Norge. med påfølgande panelsamtale.

Panelsamtale med Bård Sandal, Avdelingsdirektør næring, plan og innovasjon, Vestland fylkeskommune, Aslak Sverdrup, regionsdirektør Innovasjon Norge, Stian Jean Opedal Davis, Fylkesvaraordfører Vestland fylkeskommune og Margareth Hagen, rektor UiB. Moderert av Espen Børhaug, Bergen Næringsråd

10:50 – 11:50: Vestlandske vegval – korleis lagar vi eit robust og berekraftig samfunn?

 • Innlegg ved Thea Gregersen, Forsker NORCE
 • Hvilken rolle har myndigheter, byer og bedrifter for å nå de globale klimamålene?

11:50 – 12:40: Lunsj på kaien

12:40 – 14:00: Framtidas turisme i Hardangerregionen. 

 • Berekraftig reiseliv. Anna Maria Urbaniak-Brekke og Carlo Aall frå Vestlandsforskning
 • Verdsett turistane Hardanger på rett måte? Peter Haugan, fagdirektør HI, leder ekspertgruppen for Havpanelet, professor Universitetet i Bergen

Panelsamtale med Vegard Bjørnevik, ordførar i Kvinnherad, Timo Knoch, ordførar i Eidfjord, og Peter Haugan. Moderert av Håvard Sætrevik, redaktør i Grenda.

14:00: Oppsummering og vegen vidare

14:25: Avreise snøggbåt til Bergen

 

Programkomiteen: Kerim Hestnes Nisancioglu (UiB/Bjerknes),
Jostein Bakke (UiB/Bjerknes), Charlotte G. Krafft (Energiomstilling Vest), Geir Lasse Taranger (HI),
Ingvard Havnen og Una Kolle (Folgefonnsenteret)