Måndag 5. august:

 • Velkomst ved Vegard Bjørnevik (ordførar i Kvinnherad) Thea Vaage (styreleiar Folgefonnsenteret), Nils Gunnar Kvamstø (direktør Havforskingsinstituttet) og Margareth Hagen (rektor UiB)
 • Klima og natur i ei turbulent verd. Panelsamtale moderert av Frøy Gudbrandsen (VG)
 • Klima og ekstremvér. Innlegg frå forskarar ved UiB/Bjerknessenteret
 • Lunsj
 • Klimarisiko og naturbaserte løysingar. Fagleg innleiing og panelsamtale med sentrale politikarar.
 • Ekstremvér og beredskap. Fagleg innlegg ved Carlo Aall (Vestforsk) og panelsamtale moderert av Endre Iversen (Norge/Climatefutures)
 • Uteaktivitetar
 • Middag på Baroniet Rosendal

Tysdag 6. august

 • Korleis står det til med fjordane våre? Faglege innlegg (HI) og panelsamtale med Kjell Kvingedal (miljødirektør Statsforvaltaren), Sylvia Frantzen (HI) og Sondre Eide (Eide fjordbruk) moderert av Mari Myksvoll (HI/Bjerknes)
 • Vestlandet som foregangsregion for berekraftig havnæring
 • Vestlandske vegval – korleis lagar vi eit robust og berekraftig samfunn? Innlegg frå forskarar ved UiB/CET, paneldebatt og spørsmål frå salen
 • Lunsj
 • Framtidas turisme i Hardangerregionen. Innleiing om Berekraftig reiseliv ved Anna Maria Urbaniak-Brekke og Carlo Aall (Vestforsk) og deretter korte innlegg frå lokale aktørar og påfølgande panelsamtale med Peter Haugan (HI) Vegard Bjørnevik (ordførar Kvinnherad) og Timo Knock (ordførar Eidfjord)
 • Oppsummering og vegen vidare

Kjøp billett

Programkomiteen: Kerim Hestnes Nisancioglu (UiB/Bjerknes),
Jostein Bakke (UiB/Bjerknes), Charlotte G. Krafft (Energiomstilling Vest), Geir Lasse Taranger (HI),
Ingvard Havnen og Una Kolle (Folgefonnsenteret)
Programmet vert oppdatert fortløpande

Program 2023: Rosendalsveko program_23