Rosendalsveko 9. – 11. august 2021

Med Rosendalsveko ynskjer vi å samla kunnskapsinstitusjonar, næringsliv, samfunnsliv og politikarar på Vestlandet til idémyldring kring klima, energi og berekraft. I august møtast me i Rosendal for å diskutera utfordringane og moglege løysingar.

Fokus vert på klima og ekstremvêr, nye næringar og grøn vekst, fornybar energiproduksjon og distribusjon, areal under press og berekraftig ressursforvaltning.