Rosendalsveko 9. – 11. august 2021

Vestlandet som ein foregangsregion for eit berekraftig skifte.

  • Kva skal vi bruke den fornybare krafta til i framtida?  
  • Kva konsekvensar har klima for kraftproduksjon og Folgefonna Nasjonalpark når isen smeltar og kraftprodusentane vil lage nye damanlegg? 
  • Kva planar har dagens tungindustri i regionen for det grøne skiftet og dei nye grøne verdikjedene? 
  • Korleis sikre berekraftig næringsutvikling og nå målet om Hardanger som reiselivsregionen med null utslepp? 
  • Korleis sikre kunnskapen og arbeidskrafta som krevjast for det grøne skifte? 
  • Kan vi eksportere kunnskapen frå regionen?

 

Kjøp billett til Rosendalsveko

Fredag 6. – søndag 8. august: Rosendalshelga for dei unge
Program utarbeidet av Liv Svenningsson Krogstad & Tilda Persson (Om i Morgen) med ungdom og studentar frå Vestlandet. 

Måndag 9. august:

Hurtigbåt ankomst Rosendal 11:00 
12:00-13:00 Lunsj og mingling på kaia ved Folgefonnsenteret 

13:00-13:30 Velkomst
Kva har skjedd sidan Rosendalsveko 2020? Hvor langt har vi kome i berekraftig omstilling på Vestlandet?
Hans-Inge Myrvold (Kvinnherad), Sissel Rogne (HI), Kikki Kleiven (Bjerknessenteret)
Innleiande innlegg som rammar inn veko moderert av Kerim Hestnes Nisancioglu (Bjerknessenteret) 

Tematiske sesjonar med korte innlegg og paneldiskusjon 

13:30-15:00 Kraftdebatten
Kva vil vi med den fornybare krafta vår? Elektrifisering, landstrøm, havvind, nye grøne næringar, krafteksport. Korleis skal styresmaktene legge til rette for gode rammevilkår for næringa? Kva er næringslivet si rolle? 

Jarle Henriksrud (Aker Solutions), Kristin Guldbrandsen Føysa (UiB), Gard Folkvord (Hovedtillitsvalgt Boliden AS), Jannicke Hilland (BKK), MAgne Andresen (SKL), Espen Barth Eide (Ap), Liv Kari Eskeland (Høyre Stord) 

 Innlegg med påfølgende debatt moderert av Anders Bjartnes (Klimastiftelsen) med spørsmål frå salen  

15:30-16:30 Klima, breen og fjorden 
Brear i endring – Jostein Bakke (Bjerknessenteret/UiB)
Sesongvarsling – Silje Sørland (Bjerknessenteret/NORCE)
Fjorden i endring – Mari Myksvoll (Bjerknessenteret/HI)
Økosystemer i endring – Anders Opdal (UiB)
Innlegg etterfølgt av panelsamtale moderert av Øyvind Paasche (Bjerknessenteret) med spørsmål frå salen 

16:30-17:30 De unges apell: Klima – “a sense of urgency” 
Panelsamtale med deltakarar frå «Rosendalshelga», Emilie Flønes og Vilde Paulsen (Bærekraftspilotene ved UiB) og Sigurd Meklenborg Salvesen (Studentparlamentet ved UiB)
moderert av Frøy Gudbrandsen (Bergens Tidende)

19:00 Sidersmaking med Store Naa Sidekompani

20:00 Middag på brygga 

Tysdag  10. august: 

09:00-10:00 Bioøkonomi
Verdsetting av natur – Klaus Mohn (UiS)
Forsvarleg forvaltning – Sissel Rogne (HI)
Tverrfagleg kunnskap – Kikki Kleiven (Bjerknessenteret)
Innlegg etterfølgt av panel samtale moderert av Geir Lasse Taranger (HI) med spørsmål frå salen 

 11:00-12:00 Berekraftig ressursforvaltning
Havbruk i endring  – Geir Magne Knutsen (Bremnes Seashore)
Arealbruk i fjorden – Ingrid Askeland Johnsen (HI)
Blågrøne næringar i Hardanger –  Erlend Haugarvoll (Lingalaks)
Sirkulær bioproduksjon – Erik Jan Lock (HI)
Innlegg etterfølgt av panelsamtale moderert av Geir Lasse Taranger (HI) med spørsmål frå salen 

12:00-13:00 Lunsj på brygga 

13:00-14:00 Blågrøn transport
Kva krav kan vi stille til skipstrafikken? – korleis legge til rette for nye grøne næringar?
Geir Bjørkeli (Corvus), Sveinung Oftedal (KMD), Jan Kvaalvold (DNV)
Innlegg etterfølgt av panelsamtale moderert av Sonja V. Hansen (Corvus) med spørsmål frå salen 

14:30-16:00 Vestlandet som ein foregangsregion
John Martin Mjånes (SKL), Sondre Eide (Eide fjordbruk), Marthe Hammer (Sv), Natalia Golis (MDG), Tom Christer Nilsen (H), Eigil Knutsen (Ap)
Korte innlegg etterfølgt av panelsamtale med perspektiv frå politikarar moderert av Frøy Gudbrandsen (Bergens Tidende) med spørsmål frå salen 

17:00-19:30  Tur med Galeasen Gurine (max 30 pers. Pris 250,-), guida tur i Steinparken eller omvising i Folgefonnsenteret (gratis).
Påmelding i 
 resepsjonen på Folgefonnsenteret innan kl 13 tysdag. 

20:00 Middag på brygga 

Onsdag 11. august:  

09:00 – 10:00 Klima og berekraftig reiseliv
Nasjonalpark, grøn ferie, kortreist, reiseliv post korona, DOC sider, gondolbane og cruiseturisme versus Vision of the Fjords og sider safari
Brynjar Stautland (Visit Sunnhordland), Kjetil Viding (Siderklynga), Inge Lægreid (Odda Skylift), Mette Heidi Ekrheim (Etne), Hans-Inge Myrvold (Kvinnherad),  Roald Aga Haug (Ullensvang)
Innlegg etterfølgt av panelsamtale med ordførarar moderert av Andreas Skogseth (Visit Hardangerfjord) med spørsmål frå salen 

 11:00 –12:00 Utdanning i endring
Bredde versus spisskompetanse i høgare utdanning, praksisplassar, samarbeid mellom akademia og næringsliv, berekraft og klima på vekeplanen. 
Pinar Heggernes (UiB), Monica Wammen Nortvedt (HVL), Vår Iren Hjorth Dundas (iEarth GFI/UiB PhD)
Innlegg etterfølgt av panelsamtale moderert av Bjarte Hannisdal (iEarth) med spørsmål frå salen 

12:00-13:00 Vestlandet i et globalt perspektiv
Lykkast Vestlandet – lykkast Noreg.
Hans K. Mjelva (BT), Silje Skjelsvik (Om i Morgen), Margareth Hagen (UiB), Ole Øvretveit (Initiativ Vest)
Innlegg etterfølgt av panelsamtale moderert av Eystein Jansen (Academia Europea) med spørsmål frå salen 

Oppsummering  og  vegen  vidare (Kerim Hestnes Nisancioglu og Una Kolle) 

13:00-14:00 Lunsj  

Avgang snøggbåt: 14.25 

Programkomiteen: 

Kerim Hestnes Nisancioglu (UiB/Bjerknes), Jostein Bakke (UiB/Bjerknes), Geir Lasse Taranger (HI), Una Kolle (Folgefonnsenteret), Ingvard Havnen (Folgefonnsenteret) 

Kjøp billett til Rosendalsveko