Rosendalsveko 9. – 11. august 2021

Vestlandet som ein foregangsregion for eit berekraftig skifte.

  • Kva skal vi bruke vasskrafta til i framtida?
  • Kan vi bli ein test region for hydrogenproduksjon, lagring og bruk?
  • Kan vi eksportere kunnskapen frå regionen?
  • Kva skjer med Folgefonna Nasjonalpark (og andre nasjonalparkar) når isen smeltar og kraftprodusentane vil lage nye damanlegg?
  • Kva tenkjer dagens tungindustri om det grøne skiftet og dei nye grøne verdikjedene?
  • Korleis kan vi sikre ein berekraftig næringsutvikling og marknadsføre Hardanger som reiselivsregionen med null utslepp?

 

Fredag 6. – søndag 8. august:  Rosendalshelga for dei unge
Program utarbeidet Om i morgen med studentar og ungdom fra Vestlandet.

Kjøp billett til Rosendalsveko

Måndag 9. august:

Hurtigbåt ankomst 11:00
12:00-13:00 Lunsj og mingling

13:00-13:30 Velkomst

Kva har skjedd sidan Rosendalsveko 2020? Hvor langt er vi kommet i berekraftig omstilling på Vestlandet?

13:30-14:30 Kraftdebatten
Grøne næringskjeder. Kva vil vi med den fornybare krafta vår? Elektrifisering, landstrøm, havvind, nye grøne næringar, krafteksport.
Korleis skal styresmaktene legge til rette for gode rammevilkår for næringen? Kva er bedriftenes rolle?
Paneldebatt med politikarar og næringsliv.

15:30-16:30 Klima, breen og fjorden (Om i Morgen):
Brear, fjordane og økosystem i endring.
Sesongvarsling.

 16:30-17:30 Ungdomens appell
Panel av ungdom moderert av Frøy Gudbrandsen

 20:00-22:00 Middag på brygga

Tysdag  10. august:

09:00-10:00 Bioøkonomi
Verdsetting av natur, forsvarleg forvaltning og tverrfagleg kunnskap.

10:00-12:00 Berekraftig ressursforvaltning
Havbruk i endring, blågrøne næringar, sirkulært havbruk.

12:00-14:00 Lunsj på brygga

14:00-15:00 Blågrøn transport
Kva krav kan vi stille til skipstrafikken? – korleis tilrettelegge for nye grønne næringer?
Panelsamtale inkludert politikare med spørsmål frå salen.

15:30-17:00 Vestlandet som en foregangsregion
Politikerdebatt moderert av Frøy Gudbrandsen (Bergens Tidende)

20:00-22:00 Middag på brygga

Onsdag 11. august: 

09:00 – 10:00 Klima og berekraftig reiseliv

11:00 –12:00 Utdanning i endring
Bredde versus spisskompetanse i høyere utdanning, praksisplasser, samarbeid mellom akademia og næringsliv. Bærekraft på ukeplanen.
Panelsamtale moderert av Bjarte Hannisdal (Universitetet i Bergen)

12:00-13:00 Vestlandet i et globalt perspektiv
Lykkes Vestlandet – lykkes Norge.
Oppsummering  og  vegen  vidare
Panelsamtale moderert av Eystein Jansen (Academia Europea og UiB)

13:00-14:00 Lunsj og avgang Hurtigbåt/buss Bergen

 

Bidragsytarar i programmet:

Hans Inge Myrvold (SP, ordførar Kvinnherad)

Espen Barth Eide (Ap)

Liv Kari Eskeland (Høgre)

Klaus Mohn (Universitetet i Stavanger)

Sissel Rogne (Havforskningsinstituttet)

Frøy Gudbrandsen (BT)

John Martin Mjånes (SKL)

Jarle Henriksrud (Aker Solutions)

Sondre Eide (Eide Fjordbruk)

Margareth Hagen (Universitetet i Bergen)

Ole Øvretveit (Initiativ vest)

Kikki Kleiven (Bjerknessenteret)

Eystein Jansen (Academia Europea og UiB)

Bjarte Hannisdal (Universitetet i Bergen)

Tom-Christer Nilsen (Høgre)

Hans K Mjelva (BT)

Øyvind Paasche (Bjerknessenteret)

Silje Sørland (NORCE)

Mari Myksvoll (Havforskningsinstituttet)

Anders Opdal (Universitetet i Bergen)

Geir Magne Knutsen (Bremnes seashore)

Erik Jan Lock (Havforskningsinstituttet)

Ingrid Askeland Johnsen (Havforskningsinstituttet)

Sveinung Oftedal (KMD)

Jan Kvaalvold (DNV)

Sonja V. Hansen (Corvus)

Geir Bjørkeli (Corvus)

Pinar Heggernes (Universitetet i Bergen)

Andreas Skogseth (Visit Hardangerfjord)

Silje Skjelsvik (Om i Morgen)

Marthe Hammer (SV)

Natalia Golis (MDG)

Anders Bjartnes (Norsk klimastiftelse)

Tora Haslum Myklebust (Samarbeidsrådet for Sunnhordland)

Mette Heidi Ekreim (SP, ordførar Etne kommune)

Eigil Knutsen (AP)

 

Programkomiteen:

Kerim Hestnes Nisancioglu (UiB/Bjerknes), Jostein Bakke (UiB/Bjerknes), Geir Lasse Taranger (HI), Una Kolle (Folgefonnsenteret), Ingvard Havnen (Folgefonnsenteret)

Kjøp billett til Rosendalsveko