Programmet til Rosendalsveko er klart

Dato for Rosendalsveko er 7.-8. august 2023

Kjøp billett

Måndag 7. august

08:30 – 08:45 Kaffi og registrering

08:45 – 09:15 Velkomst ved
Hilde Enstad ordfører i Kvinnherad,
Hans Inge Myrvold, (styreleiar Stiftinga Folgefonnsenteret)
Nils Gunnar Kvamstø (direktør Havforskingsinstituttet)
Margareth Hagen (rektor UiB)

09:15– 10:30 Klima og natur – korleis ha to tankar i hovudet på same tid?
– Innleiing ved Espen Barth Eide, (Statsråd Klima- og miljødepartementet)
– Nytt fra naturpanelet v/Vigdis Vandvik (UiB)
Panelsamtale:
Espen Barth Eide (KLD),
Vigdis Vandvik (UiB),
Helge Drange (UiB)
Moderator: Mathias Fischer (Initiativ Vest)

10:30 – 11:00 Kaffipause

11:00 – 12:30 Kraft og natur
Innleiing ved Kjetil Lund (NVE)
Fagsamtale:
Siri Espedal Kindem (Equinor)
Thor Henrik Hagen (HYDS)
Ragnhild Janbu Fresvik (Eviny)
John Martin Mjånes (SKL)
Tom Skauge (Naturvernforbundet)
Panelsamtale:
Espen Bart Eide (AP), Lars Haltbrekken (SV), Sveinung Rotevatn (V) og Liv Kari Eskeland (H).
Moderator: Lars-Henrik Paarup Michelsen (Klimastiftelsen)

12:30 – 13:30 Lunsj på kaien

13:30 – 15:00 Grøn omstilling – Vestlandet som foregangsregion
Gjennom verdiane kompetent, open og modig skal VLFK arbeide for visjonen om eit nyskapande og berekraftig Vestland. Prosjektet Grøn region Vestland tek sikte på å jobbe fram ei felles forståing for korleis ein skal jobbe for å sikre grøn næringsutvikling i Vestland. Vestland fylke gir oss status!
Ansvarleg: Grøn Region Vestland

15:30- 16:00 Kaffipause

16:00 – 17:00 Frå klimaangst til klimahandling – bærekraft inn i undervisningen
Panelsamtale med dei unge, moderert av Frøy Gudbrandsen

17:00 – 19:00 Uteaktivitet

20:00 – 22:00 Middag i Ridderstuen på Baroniet i Rosendal

Tysdag 8. august

08:00 – 08:30 Kaffi

08:30 – 09:40 Klima og breen med forskarar frå UiB og Bjerknessenteret.
– Kva kan fortida fortelja om klimasystemet?
– Kva skjer med Folgefonna i dag?
– Korleis vert framtida på Vestlandet?

09:40 – 10:50 Berekraftig reiseliv
Over 90% av besøkende oppgir naturverdiene som framste reason to go. Men korleis forvaltes denne kritiske innsatsfaktoren for reiselivet?
– Kva konsekvensar har tap av natur for kommunar og næringsliv? Aksel Mjøs (NHH)
– Grøn klimaturisme. Helene Ødven (DNT)
– Det grøne skiftet i reiselivet. Arild Molstad
Panelsamtale med mellom anna Helene Ødven (DNT), Arild Molstad og Aksel Mjøs (NHH)
Moderator: Visit Hardangerfjord v/ Andreas Skogseth

10:50 – 11:20 Kaffipause med noko å bite i

11:20 – 12:20 Korleis står det til med fjordane våre?
– Korleis står det til med økosystemet i fjordane våre? Øyvind Fiksen (UiB)
– Kva kan Etneelva læra oss om laksen i havet og effekter av havbruk? Kevin Glover (HI)
– Innovative løsninger for havbruk – sett frå næringa sitt perspektiv? Alf Helge Aarskog (Eide fjordbruk)
– Korleis kan modellar hjelpa oss med å finne løysningar for havbruk? Anne Sandvik (HI)
Panelsamtale
Moderator: Mari Myksvoll, HI

12:20 – 13:20 Småbruket: Ei økonomisk, sosial og miljømessig berekraftig løysning?
Den største ressursknappheita på Vestlandet er matjord.  Burde vi ikkje då utnytte den ressursen så godt som mogleg?
Det er det nokon som prøver å gjøre: småbrukarane.

– Er småbruket ei undervurdert brikke i Vestlandets klimaomstilling? Bli med på paneldiskusjon om jordbruk på Vestlandet!

Katinka Kilian og Grzegorz Kramar (Undeland Gard)
Anton Langeland (bonde og generalsekretær i Bonde- og småbrukarlaget)
Anna Milford (forskar i Divisjon for matproduksjon og samfunn, NIBIO)
Natalia Golis (fylkesvaraordfører Vestland, MDG)
Moderator: Silje Kristiansen, førsteamanuensis Senter for klima og energiomstilling (CET) UiB

13:20 – 13:30 Oppsummering og vegen vidare

13:30 – 14:00 Lunsj

14:25 Avreise snøggbåt Bergen

Med atterhald om endringar, oppdatert program, praktisk info og billettar: www.folgefonnsenteret.no

Programkomiteen: Kerim Hestnes Nisancioglu (UiB/Bjerknes), Jostein Bakke (UiB/Bjerknes),
Charlotte G. Krafft (Energiomstilling Vest), Geir Lasse Taranger (HI), Una Kolle (Folgefonnsenteret)
og Ingvard Havnen (Folgefonnsenteret)

Kjøp billett