Mange skuleklassar på besøk i Folgefonnsenteret før sommarferien

Før sommaren hadde vi mange skuleklassar på besøk i senteret, både frå grunnskulen, vidaregåande og grupper frå universitet.
Mange gode tilbakemeldingar på utstillinga har vi fått og arbeidet med å lage undervisningsopplegg for skuleklassar tek til i haust.
Velkommen!