Livesending frå livet under fjorden

Snart vert det mogleg å følgje med på kva som skjer ved bryggekanten her i Rosendal. Havforskningsinstituttet med god hjelp av den dyktige fotografen Erling Svensen er i god gang med å installere undervasskamera. Vi gler oss til å vise dykk alt det spanande livet som finst her i fjorden!