MINISEMINAR 22. FEBRUAR – KUNNSKAP FOR GRØN OMSTILLING

Kunnskap for grøn omstilling
Folgefonnsenteret er vertskap for eit møte av verdsleiande ekspertar får FN sitt naturpanel med formannen Professor Sir Bob Watson i spissen. 

I samband med besøket frå FN’s naturpanel arrangerer Folgefonnsenteret saman med Bjerknessenteret og Havforsingsinstituttet eit miniseminar om kva kunnskap vi treng for å få til ei grøn omstilling i samfunnet. Kva rolle spelar vitskapen i politikken? Korleis ser industrien på utfordringane? Kva skal til for å skapa eit klimanøytralt samfunn? Kva rolle spelar havet og mangfaldet av liv på kloden?

Miniseminaret er ope for alle og vert i Folgefonnsenteret, 22. februar kl. 17.00

Seminaret er gratis, men vi ønskjer påmelding til post@folgefonnsenteret.no av plassomsyn.

Velkommen!

Photo Credit: iStock, Bswei

PROGRAM

Welcome address
17:00 – 17:05 Mr Peder Sjo Slettebø, Major of Kvinnherad Municipality

Keynote addresses
17:05 – 17:15 Linking science and politics
Prof Sir Bob Watson, Chair of IPBES

17:15 – 17:35 Perspectives from industry
Mr Per Øyvind Sævartveit, CEO, Tizir Titanium & Iron Limited
Mr Pål G. Eide, Project Manager, NCE Maritime CleanTech

17:35 – 17:55 Science for climate neutrality
Prof Tore Furevik, Director, Bjerknes Centre for Climate Research (BCCR)
Prof Eystein Jansen, Researcher & Advisor, BCCR

17:55 – 18:15 Science for blue growth
Prof Svein Sundby, Norwegian Institute of Marine Research (IMR)
Dr Anne Dagrun Sandvik, Researcher, IMR

18:15 – 18:40 Break with refreshments

Panel discussion
18:40 – 19:30 Debate between the panel of keynote speakers and the audience
Facilitator: Ivar Baste, Managing Director, the Folgefonn Centre

Questions to be considered include:
 Is a green transition towards the sustainable development goals within reach?
 What are the actions required by the international community, national and local authorities, industries and households?
 What kind of knowledge is needed, and how can we best distinguish facts from myths?