Kvinnherad har lange tradisjonar for båtbygging.

Mange kjende skuter vart bygde her, mellom anna Roald Amundsen si «Gjøa». Skaalurensamlinga er eit museum som syner den verksemda som Skaaluren Skipsbyggeri dreiv i perioden 1855 – 1955. Gjennom fire generasjonar bygde dei trefarty av alle slag; skøyter, jakter, galeasar, skonnertar, sluppar og kutterar. Samlinga inneheld teikneutstyr, tømmermannsreiskap, smedutstyr og anna som høyrde til på verftet. I utstillinga viser me biletspelet «Skipsbygging i Skålafjæro».

Er du interessert i båtbyggjing kan det også vera av interesse å besøkje verven der Galeasen Gurine vert restaurert. Les meir på www.gurine.no

Det er Kvinnherad kommune som driv museet i dag.

Opningstider

24. juni – 18. august:      Dagleg 10.00-18.00

Skipsbyggjarmuseet ligg i Folgefonnsenteret, med felles inngangsbillett.

Elles ope etter avtale, ta kontakt med Folgefonnsenteret,  tlf: 53 48 42 80