Folgefonna nasjonalsparkskule

Vårt undervisningskonsept «Folgefonna nasjonalparkskule» er eit undervisningstilbod til elevar i grunnskulen. Med utgangspunkt i verneformåla til nasjonalparken har naturvegleiar plukka ut aktuelle tema som no kan veljast i vår meny.

Turbingo

Last ned og skriv ut Besøkssenteret sin heilt eigne turbingo. Kryss av etter kvart som du løyser oppgåvene. Lag kongledyr og leit etter insekt og dyrespor. Turbingoen kan og lastast ned frå mobilen, eller hentast på Folgefonnsenteret.

 

TURBINGO

 

Digitale guida turar på Folgefonnhalvøya

Last ned applikasjonen «TeachOUT” på din mobil og bli med naturvegleiar på tur. Fem guida turar på Folgefonnhalvøya ligg klar å ventar på deg og det er sjølvsagt gratis å laste ned både applikasjon og turguide. Når du har lasta ned TeachOUT må du søkja etter «Folgefonna nasjonalpark». Last gjerne ned kvar enkelt tur på førehand – då slepp du å bruke mobildata undervegs. Du finn turguidar for fylgjande stader på Folgefonnhalvøya;

  • Rosendal – Hattebergsfossen
  • Rosendal – Myrdalsvatnet
  • Landsbyvandring Jondal
  • Bondhusdalen landskapsvernområde
  • Buardalen landskapsvernområde

Bokstavkrøll
Hjelp! Bokstavane har stokka seg. Klarar du å stave dei rett? Orda er henta frå utstillinga på Besøkssenteret, og det kan vera lurt å ta turen innom for å få gode hint. Elles kan bokstavkrøllen lastast ned og brukast heime.

Last ned: Bokstavkrøll

Sporjakt
Vinteren eignar seg godt til å drive sporjakt. Last ned aktivitetsarket og identifiser dei ulike dyrespora. Kor mange ulike hjortespor ser du på din veg? Ta gjerne med måleband eller linjal for å måle fotspora.

Last ned: Spor og sporteikn

Artsjakt
For å kunne ta vare på artane våre er det viktig å vite noko om kva artar som finst i vårt nærområde. Det kan vi gjera ved å telja og registrera artar. Besøkssenteret nyttar artsjakt i sitt undervisningsarbeid og oppmodar fleire til å bli kjent med ulike fisk- og treslag, insekt og artsmangfaldet i fjøra. Visste du at ein kan telja og registrera artar på www.dugnarforhavet.no eller på www.artsobservasjoner.no.

Artsjakt treslag
Artsjakt fisk
Artsjakt insekt
Artsjakt fjøra