Her kan du sjå korleis ein fritt-fall-livbåt ser ut og kva skip som har blitt laga hos Hellesøy Verft.

På skjermar og illustrasjonar kan du læra meir om korleis desse verksemdene arbeidar.

NorSafe sitt treningssenter på Årsnes, der mannskap kjem og trenar på fritt fall med livbåt.